۱- سوالات زير توسط ماگل نت از رولينگ پرسيده خواهند شد .

الف - در کتاب هری پاتر و سنگ جادو گفته شده که دامبلدور گرینداولد،جادوگر سياه، را شکست داده است. آیا دامبلدور با اين کار، او را شکست داده یا اینکه فقط وی را از قدرت برکنار کرده است ؟

ب - اهمیت انتخاب ها به کرات در کتاب ها تاکید شده است. چرا انتخاب لیلی، برای قربانی کردن خودش برای هری بیشتر اهمیت داشت تا انتخاب جیمز برای قربانی کردن خودش برای همسر و فرزندش؟

ج -اگر لرد ولدمورت با یک آينه نفاق انگيز رو به رو شود، چه چیزی را خواهد ديد؟

۲- سوالات زير توسط tlc از رولينگ پرسيده خواهند شد .

الف - آیا خاطره هايی که در قدح اندیشه هستند، منعکس کننده واقعيات هستند یا دیدگاه آن فرد از اتفاقات را بيان می کنند؟


ب - اهمیت (اگر اهمیتی داشته باشند) کاغذ آدامس هایی که خانم لانگ باتم به  نویل می دهد چیست؟

ج - پرده (پرده ای که در سازمان اسرار بود و سيريوس با رفتن پشت اون مرد) چگونه و در چه زمانی ساخته شد؟

* همه ی اين سوالات در روز ۱۶ جولای و همزمان با جشن انتشار کتاب شش از رولينگ پرسيده می شوند .

نظر فراموش نشه . 23.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید