جلدهای جديد کتاب ۴ که کتاب فروشی بارنز اند نوبل عرضه کرده .

9597175.jpg 9597173.jpg 9597174.jpg 9597176.jpg

سدريک ديگوری

ويکتور کرام

چوچانگ

ماگل نت هم اعلام کرد که ديروز رابرت پاتينسون بازيگر نقش سدريک ديروز وارد ۱۹ سالگی شد .

نظر فراموش نشه .

/ 0 نظر / 7 بازدید