۱- عکس های روپرت گرينت در حال تعليم رانندگی


RupertGrintOne.jpg RupertGrintTwo.jpg RupertGrintThree.jpg RupertGrintFour.jpg

۲- عکس جلد مجله ی آلمانی bravo كه در اون با اما واتسون روپرت گرينت و دانيل رادكليف مصاحبه كرده . 


bravo1.JPG bravo2.JPG letter.JPG

نظر فراموش نشه . 23.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید