سايت IMDB اعلام كرد فيلمبرداری فيلم چهارم ۱۸ مارس ۲۰۰۵ به پايان می رسد .

                         عكس های جديد از جام آتش

gof23_.jpg gof24_.jpg gof25_.jpg gof26_.jpg gof27_.jpg gof28_.jpg gof29_.jpg hgew.jpg pijamas.jpg tn2f798e4a.jpg tn4b6adeee.jpg tn8e75ff03.jpg tn9f4ddb92.jpgtn25c03175.jpg tn094f36cf.jpg tn226b6f5c.jpg tn1512a804.jpg tnc4c0fb75.jpg tnd25142f9.jpgtne92f309a.jpg tned2e723e.jpg

با تشکر از ماگل نت 

/ 0 نظر / 2 بازدید