بچه ها اين چند روزه بين دوستان شايعه شده بود که من به اسمشونبر ( نبر ديگه بابا 12.gif ) پيوستم و مرگخوار شدم . حتما می پرسيد چرا . چون اين طوفان اخير که تو آمريکا اومده اسمش ريتاست و دوستان ميگفتن مرگخوارها اين طوفان رو به افتخار تو راه انداختن .04.gif بگذريم .

۱- عکس هايی از تقويم سال ۲۰۰۶ هری پاتر

GOF_DanielRadcliffe.jpg GOF_DanielRadcliffe2.jpg GOF_DarkArtsMoody.jpg GOF_DeadCedric_Harry.jpg GOF_HarryRon.jpg GOF_HermioneHarry.jpg GOF_WeasleyTwinsGoblet.jpg GOF_UnderwaterTask_Aftermarth.jpg GOF_YuleBall.jpg GOF_WorldCup.jpg  

۲- يه عکس جديد از جام آتش که قراره اينم تو تقويم سال ۲۰۰۶ باشه . ما تو اين عکس سدريک و پدرش آموس ديگوری رو می بينيم که دارن با ويزلی ها صحبت می کنند .

GOF_WeasleysAmosCedric.jpg 

نظر فراموش نشه . 23.gif

 

/ 0 نظر / 20 بازدید