۱- عکس های جديد از مراسم يول بال !

_200510131737news1112358032.jpg _200510131723news1222875619.jpg _200510131731news1134124750.jpg _200510131732news1177660421.jpg _200510131736news1711888245.jpg _200510131739news321875091.jpg _200510131734news572542079.jpg

۲- چند تا عکس ديگه از فيلم جام آتش

GoFmoviebook_dan1.jpg gof_movieposterbook_dan_2.jpg gof_movieposterbook_dan_3.jpg gof_movieposterbook_dan_4.jpg gof_movieposterbook_dan_5.jpg gof_movieposterbook_dan_6.jpg gof_movieposterbook_dan_7.jpg gof_movieposterbook_dan_8.jpg gof_movieposterbook_dan_9.jpg gof_movieposterbook_dan_10.jpg gof_movieposterbook_dan_11.jpg gof_movieposterbook_dan_12.jpg gof_movieposterbook_cedric_1.jpg gof_movieposterbook_cedric_2.jpg gof_movieposterbook_fleur_1.jpg gof_movieposterbook_fleur_2.jpg gof_movieposterbook_fredgeorge_1.jpg gof_movieposterbook_fredgeorge_2.jpg gof_movieposterbook_draco_1.jpg gof_movieposterbook_draco_2.jpg gof_movieposterbook_draco_3.jpg gof_movieposterbook_draco_4.jpg gof_movieposterbook_hermione_1.jpg gof_movieposterbook_hermione_2.jpg gof_movieposterbook_hermione_3.jpg gof_movieposterbook_hermione_4.jpg gof_movieposterbook_krum_1.jpg gof_movieposterbook_krum_2.jpg gof_movieposterbook_neville_1.jpg gof_movieposterbook_neville_2.jpg gof_movieposterbook_ron_1.jpg gof_movieposterbook_ron_2.jpg gof_movieposterbook_ron_3.jpg gof_movieposterbook_ron_4.jpg gof_movieposterbook_slytherin_1.jpg gof_movieposterbook_slytherin_2.jpg

۳- با وجود اينکه ۳۴ روز ديگه تا اکران فيلم ۴ باقی مونده ولی طرفداران هری پاتر در آمريکا می تونند بليط اين فيلم را از اين لينک پيش خريد کنند .

/ 0 نظر / 2 بازدید