۱- سايت ليکی کالدرن اعلام کرد امروز روز تولد جينی ويزلی است . 35.gif

۲- اين هم عکس روی جلد کتاب شش در دانمارک

danish_2.JPG 

 

۳- در زير می تونيد نقاشی رو که رولينگ برای کتاب هری پاتر و سنگ جادو کشيده ببينيد .

rowlingsketch.jpg 

۴- از اينجا می تونيد فصل نهم هری پاتر و شاهزاده دورگه ترجمه آقای قاسم کيانی مقدم رو دانلود کنيد .

۵- از اينجا هم فصل دهم رو دانلود کنيد .

۶- اسکلاستیک ، ناشر آمریکایی کتاب های هری پاتر بخش "راهنمای تلفظ" سایت خود را به روز کرد. اکنون این قسمت تلفظ اسم ها ،طلسم ها و معجون های معرفی شده در کتاب ششم را نیز شامل میشود.

نظرها کم شده ها 23.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید