نخستين عکس از راجر ديويس کاپيتان تيم کوييديچ ريونکلاو

                               

                            جلدهای رسمی کتاب ۶

نسخه ی انگليسی مخصوص کودکان (انتشارات بلومزبری) - طراح : جيسون کاکرافت

                        

نسخه انگليسی مخصوص بزرگسالان (انتشارات بلومزبری)-طراح:مايکل وايلد اسميت

                        

نسخه آمريکايی ( انتشارات اسکولاستيک ) - طراح : مری گرنديری

     

/ 0 نظر / 9 بازدید