۱- رولينگ با آپديت سايت خود جادوگر ماه رو معرفی کرد :

چانسی اولريج (۱۳۴۲-۱۳۷۹) : اولين کسی که آبله را بر روی پوست اژدها ديد !

۲ - عکس جلد کتاب رنگی هری پاتر و جام آتش که می تونيد عکس جديدی از رون و هرميون رو در فيلم ۴ روی اون ببينيد .

normal_gofsticker001.jpg

نظر فراموش نشه .23.gif


/ 0 نظر / 2 بازدید