سلام

۱- کاور کتاب هری پاتر و شاهزاده دورگه در اسپانيا که قراره روز ۲۳ فوريه منتشر بشه .

SpanishHBPcover.jpg 

کاور کتاب هری پاتر و شاهزاده دورگه در ژاپن که قراره روز ۱۷ مه منتشر بشه .

JapaneseHBPcover.jpg 

۲- سه روز پيش اولين سالگرد تولد مکنزی بچه ی رولينگ بود تولدش مبارک ! 35.gif

 

ببخشيد که اينقدر خبرا کم بود. 23.gif

 

/ 0 نظر / 6 بازدید