عکس هايی از پروفسور اسنيپ ، لوسيوس مالفوی و هرميون گرنجر در مراسم امپاير ۲۰۰۵

empireawards-alan01.jpg empireawards-alan02.jpg empireawards-alan03.jpg empireawards-alan04.jpg empireawards-alan05.jpg

 

empireawards-jason01.jpg empireawards-jason02.jpg empireawards-jason03.jpg empireawards-jason04.jpg empireawards-jason05.jpg

empireawards-jason06.jpg empireawards-jason07.jpg empireawards-jason08.jpg empireawards-jason09.jpg empireawards-jason10.jpg empireawards-jason11.jpg

empireawards-jason12.jpg empireawards-jason13.jpg empireawards-jason14.jpg empireawards-jason15.jpg empireawards-jason16.jpg empireawards-jason17.jpg

 1 10 11 12 13 14 15

  
نویسنده : ريتا اسكيتر ; ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸۳